Fram med problemboken så fortsätter vi!

Hänger ni inte med (detta är lite av en följetong/kurs i problemlösning) så hittar ni de tidigare bloggarna Skaffa dig en Problembok och Typ 1 Problem . Läs mer

Typ 1 problem

Ja, då har ni väl skaffat er en problembok? För nu ska vi börja sortera och arbeta!! Läs mer

#Health #Fitness – Not so much…

Det snackas en del om hälsohets och jag har alltid hävdat bestämt att det inte råder någon sådan hets. Att det hetsas kring våra mat- och träningsvanor, det håller jag dock med om. Det finns avarter som är allt annat än hälsosamma. Jag halkade in på en facebookgrupp med tema träning, tror till och med att den riktade sig till Personliga Tränare eller i alla fall de som är intresserade av det. Det jag läste där gjorde att jag raskt halkade ur den gruppen kan jag säga…

Läs mer

Lever du i symbios eller drar du runt på parasiter?

symbios [-o:´s] (grekiska symbi´ōsis ‘samlevnad’, av symbio´ō ‘leva tillsammans’, se vidare symbiont), varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. Vanligen avses bara sådan samlevnad som är väsentlig för båda parter.
parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.

Läs mer

Skaffa dig en problembok!

Jepp, du läste rätt! Har du problem kommer du ständigt att utvecklas. Denna har jag haft på min egen hemsida ett tag men tycker det är läge att ta upp ämnet igen. Folk har i allmänhet lite svårt att komma till skott om man så säger. Läs mer