Lucka nr 4 -Bara ett litet fartgupp

Se dina problem och motgångar som ett litet fartgupp

Sakta ner lite, ta dig säkert över sen kör du på som vanligt.

Kanske skulle du, efter att ha klarat detta lilla fartgupp, känna dig starkare och ta i lite mer i det du gör?

Träna lite hårdare, njuta lite mer och ha en starkare målbild!

Tänk så stor nytta du kan ha av dina problem/motgångar/fartgupp!

Ha en stark dag

Lisa Kaptein Kvist, nyss passerandes ett nytt härligt fartgupp

Kommentarsfunktionen är avstängd.