Den tredje dosen…

Läste en artikel ur Läkartidningen här förleden…

Fysisk aktivitet- ”den tredje vaccindosen”

”Redan under den första pandemivågen kunde vi slå fast att risken att drabbas av covid-19 är kopplad till flera påverkbara riskfaktorer och sjukdomstillstånd, som hypertoni, övervikt/fetma, hjärt–kärlsjukdom och diabetes, där det är välkänt att fysisk aktivitet kan verka förebyggande. Nu finns forskning som visar att regelbunden aktivitet även kan skydda mot svår covid-sjukdom med respiratorisk svikt.”

Ja, det fina med den tredje dosen är att den skyddar mot så mycket mer än en pandemi, ett riktigt mirakelpiller är det allt.

Det motverkar risken att drabbas av diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar som angavs ovan, men även mot demens, osteoporos, allmän nervklenhet och ja, klenhet överlag faktiskt. Man blir även gladare, finner större livslust samt blir rappare i pallet än om man låter bli.

Dessutom fullständigt fritt från biverkningar, bara en sån sak. 

Men precis som med dos 1 och 2 blir man något självgod och behovet av att berätta om det på sociala medier är stort.

 

Men vet ni vad, det slutar inte där – ty, inte nog med att den skyddar så satans väl mot ungefär all världens sjukdomar, skulle man trots allt drabbas då är man så mycket bättre rustad att klara av det. Ja, komma snabbare och starkare igenom skiten just pga man har skaffat sig en fysik som tål mer än om man låtit bli.

Skulle man ha oturen att drabbas av annan olycka, typ snubbla på en trottoarkant, cykla omkull alternativt bli nerkörd av en elsparkcykel, även det skulle man med största sannolikhet klara bättre pga starkare fysik.

Det kan till och med vara så att du inte ens drabbas av olyckan just pga du har övat upp ditt balanssinne, din förmåga att reagera snabbt och explosivt, att du på så sätt räddar upp situationen innan du ens fallit till marken.

Kanske är det föraren på elsparkcykeln som behöver vård pga du råkar vara stabil som en vägsugga samt rent reflexmässigt råkade putta till na?

Ja, så skulle det kunna vara.

 

Det visar sig att jag tagit den tredje dosen i princip varje dag i hela mitt vuxna liv.

Det har gjort att jag levt hela mitt vuxna liv mer eller mindre vältränad. Jag har aldrig varit mindre vältränad än att jag haft en hälsosamt bra kondition i alla fall.

Jag har kompletterat det med en god kosthållning dvs nyttig mat i en sån mängd att jag aldrig varit överviktig.

Förutom några snurriga år runt 27-30ish har jag varit ytterst sparsam med nyttjandet av rusdrycker.

Det har krävt en och annan ansträngning men har i gengäld belönat mig varenda dag med ett tämligen piggt och raskt liv.

Tycker ni att jag ter mig självgod, så är det helt korrekt. Jag hänvisar till ovan nämnda behov av att sprida denna självgodhet på sociala medier.

Prata gärna med mig om rätten till vård, ligga samhället till last, ansvar, solidaritet och egoism. Jag har så mycket att säga i ärendet nämligen. 

Jag tycker väl ändå att vi borde ta och ställa oss på balkongerna, applådera och sjunga den tredje dosens lov varenda dag under återstoden av våra liv.

Nä, det tycker jag verkligen inte alls pga jag föredrar handlingskraft som läggs på saker som verkligen gör nytta.

Gört på riktigt istället. Gört ordentligt. Gört dagligen. Försök få det att gå till överdrift, lycka till med det.

Heppåer!

//Carolin Helt, Int Lic PT #tränaförfan det har aldrig varit viktigare nämligen..

Kommentarsfunktionen är avstängd.